ARGE

Pazar payını ve rekabet gücünü sürekli arttırmayı hedefleyen Akkim; müşterilerinin bugün ve gelecekte ihtiyaç duyabileceği, onların beklentilerinin de ötesinde ürün ve hizmetler üretebilmek için, araştırma ve geliştirme çalışmalarını kurumsal ilerlemesinin itici gücü kabul etmiştir.


Özellikle son yıllarda araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük yatırımlar yapan Akkim, kendi sektöründe Türkiye’nin en geniş laboratuvarına sahiptir. Alanında Uzman, çok farklı tecrübelere ve bilgi birikime sahip geniş bir AR&GE kadrosunu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Uluslararası gelişmeleri yakından takip eden Akkim, yurtiçi ve yurt dışı birçok üniversite ve kurumla yeni ürün geliştirme amacıyla işbirliği yapmaktadır. AR&GE’ ye yaptığı bu yatırımlarla çok güçlü bir know-how elde Akkim, bu bilgi birikimini ve deneyimlerini müşterilerinin talepleri doğrultusunda, onlara değer oluşturacak şekilde kullanmaktadır.

Akkim daha yenilikçi ve güçlü bir Araştırma Geliştirme sistemi için aşağıdaki politikaları izlemektedir.


Ar-Ge politikamız: